Mail
Articole recente

Informaţii utile – Certificat de urbanism

Informaţii utile certificat de urbanism

Informaţii generale

 

Certificatul de urbanism este un act de informare ce contine :

– elemente privind regimul juridic, tehnic si economic al terenului si constructiilor existente la data solicitarii

– caracteristicile zonei in care se gaseste imobilul

– stabileste cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului (conform PUG aprobat)

– lista cu avizele si acordurile necesare in vederea autorizarii

– documentele pe care trebuie sa le contina documentatia de autorizare

Scop

Certificatele de urbanism se elibereaza in scopul :

– lucrarilor de construire

– lucrarilor de desfiintare

– relatii despre terenuri sau imobile vanzari, cumparari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni

– concesionare

– adjudecarii licitatiilor de proiectare in faza studiu de fezabilitate

– cereri in justitie

 

ACTE NECESARE:

Documentatia necesara eliberarii unui certificat de urbanism:

– Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism (Formular – tip)

– Document de plata a taxei de certificat de urbanism – (copie)

– Plan de situatie , elaborat pe suport topografic- vizat de O.C.P.I. scarile 1:5000 pana la 1:500 ( 2 exemplare)

– Titlu de proprietate asupra imobilului – copie

  1. Cerere tip – se descarcă de pe asest site la rubrica Formulare sau
  2. Taxa Certificat de Urbanism – conform Hotărârii Consiliului Local
  3. Plan de situatie pe suport topografic, vizat de O.c.p.i. , scarile 1:5000 pana la 1:500 ( 2 exemplare) intocmit conform Legii 50/1991 republicata in 2004 Planul de situatie pe suport topografic, vizat de O.c.p.i. se accepta a fi inlocuit cu planul pentru inscrierea la Cartea funciara sau de la vanzare-cumparare daca este realizat pe suport topografic vizat de O.c.p.i. atat la faza de certificat de urbanism cat si la faza de autorizatie de construire, pentru urmatoarele tipuri de lucrari care nu modifica suprafata construita a constructiei existente:

– bransamente utilitati;

– schimbari de destinatie;

– recompartimentari interioare supraetajari;

– consolidari;

– inchideri balcoane la etaj

  1. Copie dupa titul de proprietate. Titlul de proprietate poate fi :

– contract vanzare/ cumparare

– contract de schimb contract de donatie

– certificat de mostenitor

– act administrativ de restituire hotarare judecatoreasca

– contract de concesiune

– contract de cesiune

– contract de comodat

– contract de inchiriere si cu acordul expres al proprietarului de drept

NOTA : pentru schimbari de destinatie a unor spatii existente fara realizarea altor modificari sau lucrari de constructie nu e necesara emiterea autorizatiei de construire , se va elibera doar certificatul de urbanism pe baza urmatoarelor documente :

– cerere tip

– taxa certificat urbanism

– act de proprietate legalizat

– plan de situatie

– declaratie notariala, pe propria raspundere, ca imobilul nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instantelor judecatoresti

– memoriu tehnic pentru schimbarea destinatiei si planuri releveu cu situatia existenta si releveu cu noua destinatie intocmite, semntate si stampilate de arhitect;

 

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se realizeaza la cererea titularului si se solicita cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de maxim 12 luni.

Acte necesare pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism:

-cerere tip

-certificat de urbanism – in original

– taxa prelungire certificat urbanism egala cu 30% din valoarea taxei initiale