Mail
Articole recente

Stare Civilă

Descriere:
– Întocmeşte, potrivit legii, acte de naştere, de căsătorie şi de deces şi eliberează acte doveditoare;
– Înscrie menţiuni, în condiţiile legii şi ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare şi trimite comunicări de menţiuni pentru înscriere şi înregistrare, după caz;
– Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare şi înscrise în formulare;
– Elibereaza extrase de pe actele de stare civilă, la cererea autorităţilor, precum şi dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă la cererea persoanelor fizice;
– Înaintează structurii de evidenţă a persoanelor din cadrul serviciului, până la data de 5 a lunii următoare, înregistrările, comunicările nominale pentru născuţii vii, cetăţeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al persoanelor în vârstă de 0-14 ani, precum şi actele de identitate ale persoanelor decedate, ori declaraţiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut acte de identitate;
– Trimite centrelor militare, până la data de 5 a lunii următoare, înregistrările decesului, livretul militar, a persoanei supuse obligaţiilor militare;
– Întocmeşte buletine statistice de naştere, de căsătorie şi de deces, în conformitate cu normele Institutului Naţional de Statistică, pe care le trimite lunar Direcţiei Judeţene de Statistică;
– Atribuie codul numeric personal (CNP) pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhivează şi pastrează în condiţii depline de securitate;
– Oficiază căsătorii în baza delegării primite de la ofiţerul de stare civilă (Primar);
– Întocmeşte documentaţia necesară pentru rectificarea actelor de stare civilă în conformitate cu prevederile legale;
– Primeşte cereri pentru schimbarea numelui pe cale administrativă şi efectuează verificările legale cu privire la schimbarea numelui pe calea administrativă;
– Întocmeşte documentaţia necesară privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, conform normelor legale.