Mail
Articole recente

OBLIGAŢII CETĂŢENI ROMÂNIA JUDEȚUL SATU MARE Comuna Agriş Consiliul Local AGRIŞ Localitatea Agriş, Str. Csűry Bálint , Nr. 68, Cod Poştal 447066, Judeţul Satu-Mare, Tel/Fax:0261-878111, e-mail: primaria@comunaagris.ro     OBLIGAŢIILE   în domeniul edilitar-gospodăresc, al ordinii şi liniştii publice, al salubrizării, întreţinerii curăţeniei şi igienei publice şi a protecţiei mediului înconjurător, al creşterii animalelor, al regulilor pentru prevenirea incendiilor...