Mail
Legutóbbi bejegyzések

Módosul a Földtörvény

Módosul a Földtörvény

2018., augusztus 9-től hatályos a 231/2018-as számú törvény, amely módosítja és kiegészíti a 18/1991-es számú Földtörvény rendelkezéseit.
Ennek értelmében a hatályosság napjától számított 120 napon belül, mind a természetes (fizikai) személyek, mind pedig a jogi személyek, kérvényt nyújthatnak be a házukhoz vagy a melléképületeikhez tartozó területek tulajdonjogának megállapítása vagy a tulajdonjog visszaállítása érdekében, továbbá az azokat övező udvaroknak, kerteknek tulajdonjogát igényelhetik, amelyek ilyen értelemben fel lettek tüntetve tulajdoni lapokon, a telekkönyvben, a mezőgazdasági nyilvántartóban (Registru Agricol), vagy más telekkönyvi aktán a mezőgazdasági termelőszövetkezetekbe való belépéskor, vagy ezeknek a hiányában igényük bármilyen bizonyító okirattal alátámasztható, beleértve tanúsító személyek eredeti nyilatkozatait is.
A lakóházhoz tartozó területek esetében, amelyeket nem szövetkezetesítettek, a birtoklók vagy azoknak az örökösei, tulajdoni jogcím igazolást (titlu de proprietetate) igényelhetnek a megyei szakbizottságtól az alábbiak szerint: amennyiben a kérelmező szerepel a mezőgazdasági nyilvántartóban vagy a kataszteri és adóügyi nyilvántartásokban, amennyiben a terület a román állam tulajdonában van és a kérelmező személyek a tulajdonában vannak azoknak az építményeknek, amelyek az igényelt, jelen törvény tárgyát képező területen állnak, és amelyek nem képezik tárgyát más személyek tulajdoni vagy tulajdonjog visszaállítási kérelmeinek.

Ilyen értelemben az érdekeltek kérvényt nyújthatnak be a helyi földtulajdoni bizottságokhoz  (comisii locale de fond funciar) amelyek nyilvántartást hoznak létre és vezetnek a 231/2018-as törvény alapján benyújtott kérelmekről.