Mail
Legutóbbi bejegyzések

KISS KÁLMÁN


kisskalmanSzemélyi adatok
Név: KISS  KÁLMÁN
Születési dátum: 1948 03.22.
Születési hely: Egri  (Agriș),  Szatmár megye
Email: kiskalman1@yahoo.com
Családi állapot: házas
Állampolgárság: román, magyar
 
Munkahelyek:
1971 – 2013 : tanár, Túrterebesi Általános Iskola, Szatmár megye
1980-1984: iskolaigazgató
1998-2012: iskolaigazgató
2012 júl. 22: nyugalmazott  tanár
Iskolák:
1968-1971  Marosvásárhelyi  Pedagógiai Főiskola  Román – Magyar  Szak.
1972-1977  Kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Bölcsészkar, Magyar-Német  Szak.
Nyelvismeret:
magyar, román, német
Egri község Díszpolgára  
( a 33/2017 -es tanácshatározat révén )
                                            Szakmai tevékenységek:
       1971-ben kezdtem meg tanári pályámat a Túrterebesi Általános Iskolában. 1972-ben folytattam tanulmányaimat a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkarán, Magyar nyelv és irodalom – Német nyelv és irodalom, látogatásnélküli tagozaton. 1977-ben államvizsgáztam Egri földrajzi nevei címmel.
      1974-ben  véglege  vizsgáztam magyar nyelv és irodalomból Kolozsvárott.
1982-ben II. tudományos fokozatot nyertem magyar nyelv- és irodalomból, majd 1995 pedig az  I. fokozati módszertani-tudományos dolgozatot, Túrterebes földrajzi nevei címmel. Tudományos szakirányítóim: Dr. Péntek János egyetemi tanár, Csomortáni Magdolna tanársegéd a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészkaráról, Kolozsvár.
        Tanári pályafutásom során magyar és román nyelvet tanítottam magyar anyanyelvű, több ezernyi tanítványnak. Intézményvezetőként (néhány évig község szinten is) iskolaépületeket, műemléképületet (Perényi kastély) újíttattam fel. Napközi, új sportcsarnok, központi fűtés, sportpálya épült igazgatói pályafutásom 18 éve alatt. Megírtam Túrterebes egyházainak és iskoláinak (egyházi és állami) történetét. Hátrányos helyzetű (zömmel roma származásúak) gyermekek számára Tanulóházat alapítottam egyházi és önkormányzati segédlettel.
         Évtizedekig az iskola könyvtárosa voltam. Színdarabokat tanítottam diákoknak és felnőtteknek. Helyi újság szerkesztője voltam. Betlehemes játékokat gyűjtöttem és közreadtam gyűjteményes kötetben. Műemlékes tevékenységem révén tanulmányokat írtam, előadásokat tartottam műemlék templomainkról, Csűry Bálintról, a helynévgyűjtésről (Egri, Túrterebes). Számos tudományos előadást tartottam Nagyváradon, Szatmárnémetiben, Egriben, Túrterebesen, amelyek megjelentek a Partium (Nagyvárad) című lapban vagy Szatmárnémeti lapokban (Friss Újság, Szatmári Hírlap). Kiadatlam munkám:Túrterebes ragadványnevei. 2012 júliusától nyugalomba vonultam.
                                      Kitüntetéseim és publikációim:
     2004:  Dicséret (Apáczai Csere János-pályázat) az Egri község című kötetért;
     2006: Fényes Elek-díj  a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság részéről;
    2009: Dicséret  (Apáczai Csere János-pályázat) a Túrterebes egyház-és iskolatörténete című  kötetért;
    2011: Ezüst Gyopár-día Romániai  Magyar Pedagógusok Szövetsége  részéről életmű-díj; 
    2012: III.-díj  az Anyanyelvápolók Szövetsége (NKÖM) részéről Túrterebes földrajzi neveinek története című pályamunkáért;
    2014: IV.-dí az  Anyanyelvápolók Szövetsége (NKÖM) részéről  a Csűry Bálint és a szamosháti tájnyelv című  pályamunkáért;
    2014: Apáczai-díj  a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részéről  Túrterebes földrajzi neveinek története című kötetért.
                              Gyűjteményes kötetek társszerzőjeként:
   2013: Helyneveink érdekességei, tanulságai, népi magyarázatai. Egy pályázat legjobb darabjai. Válogatta és szerkesztette BALÁZS GÉZA és GRÉTSY LÁSZLÓ. Anyanyelvápolók Szövetsége. Tinta Kiadó. Budapest, 2013.
   2014: Élő tájnyelvek. Válogatás az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Anyanyelvápolók Szövetsége anyanyelvi pályázataiból. Válogatta és szerkesztette: BALÁZS GÉZA- JUHÁSZ DEZSŐ- ZELLIGER ERZSÉBET. Inter Kft. Budapest, 2014.
   2014: MÁRIÁS JÓZSEF: Kiss  Kálmán új könyve margójára. Művelődés. 2014 . 11.
                                                                                                   Kiss Kálmán
 Csury-balint-hagyateka
CSury-balint-emlekezete